ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

Przedsiębiorstwo usługowe "EDMAR-SECURITY" Grzegorz Tissler jest kontynuatorem działalności prowadzonej od 1991roku pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe Ochrony Mienia "EDMAR". Działamy na podstawie koncesji Wydanej przez MSWiA o numerze L-1700/00 zgodnej z ustawą o ochronie osób i mienia, z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr.114 poz.740 z późn. Zm.): oraz wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 93093.

Działaniem naszej firmy objęliśmy teren całego kraju

Zakres działania firmy:

I Usługi ochrony osób i mienia realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:

   -stałej lub doraźnej.

   -polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

   -polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych , lub niebezpiecznych.

   -montaż systemów alarmowych, w tym również systemów dozoru telewizji przemysłowej, kontroli ruchu osobowo-materiałowego.

   -konserwacja systemów alarmowych, systemów TV-dozoru oraz wszystkich elektronicznych systemów, które zostaną zamontowane na Państwa obiekcie i służą zabezpieczeniu mienia Państwa firmy.

                          

       P.U. EDMAR-SECURITY Grzegorz Tissler
       ul. Mostowa 14  80-778 Gdańsk
       NIP: 593-153-47-81, REGON: 220267922
       tel.:
058 305 44 38
       e-mail: ochrona@edmar-security.com
       http:// www.edmar-security.com
[Rozmiar: 281 bajtów]następna strona